11 listopada 2023

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRODUCENT NA TEMAT WYROBÓW CERAMICZNYCH

Podstawowymi materiałami stosowanymi do budowy od dawna były: glina naturalna i wypalona (cegła), kamień oraz drewno. Gliny powstają wskutek erozji skał zawierających skalenie. Dwutlenek węgla i […]
11 listopada 2023

ŚCIANY – PODSTAWOWE INFORMACJE

Ściany zewnętrzne w budynku dzielimy na: nośne (konstrukcyjne), przenoszące obciążenia pionowe (od dachów, stropów, balkonów) oraz poziome (od wiatru) i przekazujące je na ławy fundamentowe, nienośne […]
11 listopada 2023

TYLKO CEGŁA CERAMICZNA JEST PONADCZASOWA, ZDROWA, EKOLOGICZNA, OGNIOODPORNA, NATURALNA, SPRAWDZONA, ZAWSZE MODNA.

Wyroby ceramiczne stanowią dobry, wypróbowany od wieków materiał budowlany i jakiekolwiek współczesne „substytuty” budowlane nigdy w pełni nie zastąpią cegły. Wyroby ceramiki budowlanej znane są już […]
11 listopada 2023

MURY Z CEGŁY

Rozróżniane się trzy grupy konstrukcji murowanych, różniących się kształtem geometrycznym, rodzajem pracy statycznej i przeznaczeniem: konstrukcje pionowe, do których zaliczane są ściany, filary, kominy itp. Konstrukcje […]
11 listopada 2023

Pustaki – nowa generacja cegieł

Naturalny surowiec. Glina, woda, powietrze i ogień  to naturalne elementy potrzebne do wyprodukowania cegły ceramicznej. Opierając się na tradycyjnej technologii CEGIELNIA MICHAŁÓW  MOKRSKO wprowadziła SKŁADNIKI PORYZUJĄCE […]