OGNIOWA KLASYFIKACJA – REAKCJA NA OGIEŃ WYROBÓW BUDOWLANYCH