Jaki surowiec jest używany do produkcji cegieł i pustaków?

Do produkcji cegieł i pustaków używa się zaledwie dwóch składników: piasku oraz czystej, pozbawionej szkodliwych substancji gliny. Cegielnia zazwyczaj korzysta z własnego złoża, z którego glinę wydobywa się metodą odkrywkową.
  

Czy cegła jest długowieczna?

Wykonana z cegieł elewacja, czyli zewnętrzna warstwa ściany, nie ma sobie równych, jeśli chodzi o trwałość. Eksperci budowlani oceniają, że ceglana elewacja to inwestycja nawet na sto lat. Fachowo wykonana elewacja nie będzie w tym czasie wymagać w zasadzie żadnych renowacji.
  

Czy cegła jest wytrzymała?

Cegła to materiał, który utrzyma nawet najbardziej skomplikowaną i ciężką konstrukcję. Dlatego ceramikę budowlaną poleca się w przypadku przegród, które podtrzymują dach nawet z najcięższych pokryć dachowych występujących na rynku.
  

Czy cegła akumuluje ciepło?

Cegła charakteryzuje się dużą akumulacyjnością cieplną, co oznacza, że gromadzi ciepło i długo je utrzymuje. Optymalne parametry w tym zakresie osiągają ściany trójwarstwowe, z warstwą zewnętrzną w postaci muru licowego z cegły.
Duża stabilność cieplna gwarantuje komfort użytkowania domu, gdyż nawet po wyłączeniu ogrzewania lub gwałtownym ochłodzeniu na zewnątrz, wnętrze jeszcze przez długi czas pozostaje ciepłe. Co więcej, dzięki wysokiej akumulacyjności cieplnej, w murowanych domach zimą będzie ciepło, zaś w upalne lato pomieszczenia wypełni przyjemny chłód.
  

Czy cegła pokreśla estetykę budowli?

W przypadku pokrycia ściany zewnętrznej tynkiem, jedynym elementem, którym można wpływać na końcowe wrażenie wizualne, jest kolor. Cegła daje dużo większe możliwości aranżacyjne. Wygląd elewacji można kształtować nie tylko poprzez barwę cegły, ale także poprzez zastosowanie różnego rodzaju wiązania, koloru spoiny.
  

Czy cegła jest droga?

Wymienioną wyżej długowieczność, wytrzymałość, estetykę i prestiż można zapewnić za naprawdę atrakcyjną cenę. Na początku inwestycji koszt zakupu cegieł jest może nieco wyższy niż alternatywnych warstw elewacyjnych, ale na inwestycję taką jak dom trzeba patrzeć perspektywicznie.
Cegła nie wymaga dodatkowych wydatków eksploatacyjnych, w przeciwieństwie do tynku i powłoki malarskiej, które trzeba odświeżać i malować co kilka lat. A koszty każdorazowego malowania, powtarzane przez okres kilkudziesięciu czy nawet stu lat użytkowania elewacji, znacznie przewyższą jednorazowy wydatek na cegły.
  

Czy cegła zapewnia bezpieczeństwo?

Murowane domy wywołują poczucie bezpieczeństwa, kojarzone z tradycyjną cegłą. Za murami z dobrej cegły każdy poczuje się pewnie i bezpiecznie. Bezpieczeństwo mieszkańcom gwarantuje przede wszystkim ognioodporność ceglanej elewacji.
  

Czy cegła jest odporna na działanie czynników atmosferycznych?

Dzięki odpowiedniej strukturze cegły nie straszne im żadne warunki atmosferyczne, ani nawet najcięższe mrozy. Cegła poza czynnikami atmosferycznymi jest odporna również na korozję biologiczną oraz działanie czynników chemicznych, m.in. kwasów. Tajemnica odporności cegły tkwi w doborze wysokiej jakości gliny, wypalanej według specjalnie do tego przystosowanego procesu produkcji.
  

Czy cegła jest odporna na uszkodzenia mechaniczne?

Jest ona twarda i w normalnych użytkowych warunkach nie jest łatwo ją zarysować lub w inny sposób uszkodzić. Z tego powodu nawet jeśli inwestor zdecyduje się na elewację z innych materiałów, miejsca szczególnie podatne na uszkodzenia, takie jak narożniki i część cokołowa, zaleca się wykończyć cegłą.
  

Czy cegła jest produkowana z naturalnych surowców?

Cegła to najbardziej naturalny budulec, wypalany z naturalnych surowców – gliny lessowej. Dzięki temu od setek lat zapewnia zdrowy, naturalny mikroklimat murowanych z niej budynków. Jest to bardzo ważna zaleta – mieszkańcy domów wzniesionych z naturalnych budulców nie będą nigdy drżeli o zdrowie swoje i swoich dzieci tak jak np. osoby posiadające dachy z eternitu.
  

Dlaczego substytuty nigdy nie zastąpią cegły?

Substytuty nigdy w pełni nie zastąpią cegły. Dom z cegły, jest ciepły zimą a chłodny latem. Tłumi hałas zewnętrzny i jest wyciszony wewnątrz. Wysokie zalety użytkowe ceramiki, duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wpływy atmosferyczne, stawiają ją w rzędzie najlepszych materiałów, zwłaszcza dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. A dom z cegły nabiera z czasem szlachetnego wyglądu i… wartości.
  

Jaki materiał wybrać na budowę domu?

Materiał przeznaczony na budowę domu powinien przede wszystkim posiadać odpowiednią wytrzymałość, być trwały, powinno się z niego szybko i łatwo murować. Dodatkowo dobrze jest jeśli posiada dużą pojemność cieplną. Takim materiałem jest ceramika budowlana: cegły i pustaki.
  

Z czego lepiej budować dom, z pustaków czy z cegieł?

Pustaki ze względu na dużo większe niż cegła gabaryty przyspieszają prace i czynią budowe bardziej ekonomiczną. Cegłę ze względu na niewielkie wymiary i dużą wytrzymałość wykorzystuje się w miejscach zwiększonych naprężeń (słupki, filary nadproża). Z technicznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie ściany w technologii tzw. trójwarstwowej. Ściana nośna z pustaków o grubości nie większej niż 30 cm, ocieplenie całości ok. 15 cm warstwą wełny mineralnej i wykończnie ściany z cegły klinkierowej. Tak wykonana ściana jest trwała, ciepła, estetyczna i „bezobsługowa” – brak nakładów na ponowne remonty, malowanie i tynkowanie elewacji.
  

Ściana jednowarstwowa, dwuwarstwowa czy trójwarstwowa?

Ściana jednowarstwowa jest tańsza tylko w chwili jej murowania. W dłuższym czasie użytkowania niestety już tak nie jest. Współczynnik przenikania ciepła jest wartością teoretyczną liczoną dla idealnej ściany – wykonanej bez błędów. W praktyce wykonanie takiej ściany jest właściwie niemożliwe. Kolejną warstwą która może te błędy zniwelować jest termoizolacja.
Grube ściany mają jedną poważną wadę „konstrukcyjną” – w wyniku oparcia na nich stropu powstaje siła działająca na bardzo dużym mimośrodzie oraz naprężenia krawędziowe z którymi pustaki nie radzą sobie zbyt dobrze. Problemu tego nie ma przy mniejszych grubościach ścian konstrukcyjnych. Z obserwacji wynika, że wiele osób, które zdecydowały się wykonać w swoim domu ścianę jednowarstwową po pewnym czasie jednak ją dociepliły.
  

Czy cegły, pustaki należy zmoczyć wodą przed murowaniem?

Rozwiązanie takie jest zalecane, cegły, pustaki wilgotne nie powodują szybkiego odsysania wody z zaprawy murarskiej co zapewnia zachowanie zakładanych parametrów wytrzymałościowych muru.
  

Jaka powinna być grubość spoin w murze z pustaków?

Nominalna grubość spoin wynosi 12 mm. Tolerancja dopuszcza grubość od 8 mm do 15 mm. Stosując zaprawę termoizalacyjną korzystniej będzie wykonywać spoiny 8  mm-12 mm ze wzgledów ekonomicznych, zaś używając zaprawy cementowo-wapiennej w murze bez dociplenia nie należy wykonywać spoin grubszych aby nie pogarszać izolacyjności  termicznej ściany.
  

Jakie warunki atmosferyczne są najodpowiedniejsze do wykonywania prac murarskich związanych z cegłami, pustakami?

Najodpowiedniejsze warunki do wykonywania prac są warunki z temperaturą powyżej +5 °C i brak opadów atmosferycznych.
  

Czy mur wykonywany z cegieł, pustaków należy zabezpieczać na koniec dnia pracy?
Rozsądnie jest zabezpieczyć ostatnią warstwę wymurowanych cegieł, pustaków, szczególnie w przypadku spodziewanych opadów atmosferycznych. Zabezpieczenie folią pozwala uniknąć uszkodzenia nie związanej jeszcze zaprawy murarskiej w ostatniej murowanej warstwie muru oraz zabezpieczyć przed jego zbędnym zwilgoceniem.

  

Jak zimą zabezpieczyć cegły, pustaki ceramiczne na placu budowy?

Jeśli dom jest przykryty dachem proponuję jedynie otwory okienne zabezpieczyć folią, tak by do środka nie dostawał się śnieg. Jeśli budynek nie ma dachu na stropach rozciągamy folię budowlaną. Chronimy przed wilgocią również niezaskończone szczyty ścian – zwłaszcza jeśli wykonane są z cegieł, pustaków perforowanych, do których mogłaby dostać się woda.
  

Czy składowane materiały budowlane tracą swoje właściwości?

Materiały nie strącą na swoich własnościach, jeśli są dobrze zabezpieczone np. przed wilgocią – przykryte folią.
  

Czym różnią się współczynniki U i Uk?

Współczynnik U to współczynnik badany dla idealnego kawałka ściany (ściana bez okien, drzwi i  bez mostków termicznych) w warunkach laboratoryjnych. Uk jest współczynnikiem urealnionym, w którym zostały założone poprawki na istnienie w ścianie okien, drzwi, błędów wykonawczych oraz niedoskonałości samej technologii. Norma mówi, że współczynnik przemiękania ciepła powinien być mniejszy niż 0,3W/m2.
  

Co oznacza klasa 10 a co oznacza klasa 15?

Są to oznaczenia klas wytrzymałości materiałów budowlanych. Klasa 10 to inaczej mówiąc wytrzymałość 10 MPa, a klasa 15 – wytrzymałość 15 MPa.