19 sierpnia 2023

Ekologia

Działalność naszej firmy opiera się na przestrzeganiu m.in. dyrektywy IPPC (najważniejszy akt prawny Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska). IPPC Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania […]